bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w dziele ds. zdrowia i ochrony zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
ul. Warneńczyka 1
98-200 Sieradz

Miejsce wykonywania pracy:
Sieradz
ul. Warneńczyka 1
98-200 Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (wraz z rozporządzeniami) oraz rozporządzeń UE
  • realizacja zadań wynikających z urzędowych programów zwalczania i/lub monitorowania występowania u zwierząt innych chorób zakaźnych
  • planowanie oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów podlegających nadzorowi oraz prowadzenie czynności administracyjnych
  • nadzorowanie eksportu i importu oraz handlu zwierzętami (przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji)
  • wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych
  • znajomość obsługi komputera w tym programów pakietu Microsoft Office

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Praca biurowa w urzędzie
- Kontrole terenowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- Praca z komputerem i urządzeniami biurowymi
- Kontrole w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy (niezbędne):
- wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii.
pozostałe wymagania niezbędne:
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- prawo jazdy kategorii B
- znajomość obsługi urządzeń biurowych
- umiejetność biegłej obsługi komputera
- znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
- znajomość prawa administracyjnego

wymagania dodatkowe
- praktyka w zawodzie
- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
- komunikatywność i umiejetność pracy w zespole
- umiejętność analitycznego myślenia
- praktyka w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
- zaświadczenia oraz dyplomy ukończonych kursów oraz szkoleń

Termin składania dokumentów:
20-09-2013

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Warneńczyka 1
98-200 Sieradz

Inne informacje:

tel. 43 822 30 04, 43 822 56 62

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 07.09.2013
Dokument oglądany razy: 1575